Op 22 juni was er een bijeenkomst van het Bilts Energie Beraad, waarvan de BCB ook lid is. De BCB was hierbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst is met de partners van het Bilts Energie Beraad gediscussieerd over wat we met z’n allen kunnen doen aan
energie(besparende) activiteiten. Denk daarbij aan vragen als: “hoe komen we los van het aardgas”, “kan ik over op zonne-energie”, “wat levert het mij op?”.

In samenwerking met het Energiecentrum De Bilt organiseert de BCB op 9 oktober een energie-café, waarbij juist toegespitst op de ondernemers al dit soort vragen behandeld zullen worden. Want niet alleen de burgers moeten er voor zorgen dat zij energie-
neutraal handelen in 2030, ook de ondernemers hebben die taak en verantwoordelijkheid.
Noteer dus vast 9 oktober in uw agenda, want ook voor u kunnen dit soort vraagstukken interessant zijn.

Meer informatie over het Bilts Energie Akkoord (website gemeente De Bilt)