Ereleden

De BCB heeft een aantal ereleden.
Bij de viering van het 10-jarig bestaan zijn de oprichters van de BCB, Gerard de Jong, Jan de Jong, Herman Verkroost en Aart Wijnen, benoemd tot erelid.
Bij de viering van ons 20-jarig bestaan is Gé Westerbeek benoemd tot erelid wegens vervullen van het secretariaat gedurende 12 jaar.
In 2014 is Hans Haaksman benoemd tot erelid. Hans heeft gedurende 12 jaar de rol van voorzitter op zich genomen.
Op de ALV van 30 maart 2016 is bij zijn aftreden als bestuurslid en penningmeester Peter van der Horst benoemd tot erelid. Hij heeft 16 jaar een bestuursfunctie vervuld waarvan 15 jaar als penningmeester.