Beste leden van de BCB, beste mede-ondernemers,

Hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met iedereen?
Sinds mijn nieuwsmail/nieuwsbrief van begin april is er – gelukkig – al weer veel veranderd. Weliswaar heeft het coronavirus ons, het maatschappelijke leven en ook de economie nog steeds behoorlijk in zijn greep, maar gelukkig zitten we niet meer (of in ieder geval een stuk minder) in de intelligente lockdown. Er mag en kan vanaf 1 juni al weer veel meer, en ook sinds afgelopen woensdag 1 juli zijn de maatregelen alweer verder versoepeld.

Echter, één ding blijft (voorlopig): de 1,5 meter economie!

Maar alles went. Wat we in het begin wat onwennig en vreemd vonden, was dat we bijvoorbeeld bij de winkels een ‘looproute’ moesten volgen en op gepaste afstand met elkaar moesten kletsen. Maar nu vinden we het al helemaal normaal om even bij de bakker of de visboer in een rijtje buiten te wachten tot we aan de beurt zijn. We raken al aardig gewend aan het nieuwe ‘normaal’!

Vorige week woensdag 24 juni zouden we eigenlijk ons jaarlijkse BCB-uitje hebben gehad.
Helaas kon dat in verband met de corona maatregelen niet doorgaan.

In plaats van het uitje (dat dit jaar in de Betuwe zou plaatsvinden), heeft het dagelijks bestuur van de BCB, diezelfde woensdagmiddag een bestuursvergadering gehouden. De tijd stond immers afgeblokt in onze agenda’s. Het was warm tijdens die vergadering. Niet omdat de gemoederen hoog opliepen, ook niet omdat we te dicht op elkaar zaten (we hielden ons goed aan de 1,5 meter afstand), maar omdat het een prachtige, mooie, zomerse, tropische middag was. Veel te mooi om te vergaderen eigenlijk. Wat hadden we geboft als we dat weer hadden gehad bij het uitje in de Betuwe. Nou ja, niets aan te doen. Het uitje houden jullie nog van ons tegoed.

Een aantal punten die tijdens de bestuursvergadering werd behandeld, willen we graag middels deze nieuwsbrief/mail onder de aandacht brengen van de leden. Zie hierover meer verderop in deze nieuwsbrief/mail.

Eerstkomende bijeenkomst
Nu de corona maatregelen zijn versoepeld en er meer mogelijk is, willen we graag weer BCB-bijeenkomsten gaan houden. Echter, door het zomerreces zal de eerste bijeenkomst pas gehouden worden op woensdag 26 augustus om 17:00 uur. Waar deze bijeenkomst gehouden zal worden, laten wij nog weten. We willen graag een bijeenkomst organiseren, waar we zo veel als mogelijk in de buitenlucht bij elkaar kunnen komen, en waar in ieder geval ook goed de 1,5 meter afstand gehanteerd kan worden. Het zou leuk en goed zijn om elkaar dan eindelijk weer eens te zien en te spreken, dus komt allen!

Reserveer 26 augustus in je agenda!

Contributie en ALV
Op 28 april 2020 stond eigenlijk onze jaarlijkse ALV gepland, maar ook deze bijeenkomst/vergadering kon toen niet doorgaan, gezien de corona maatregelen. Tijdens die ALV zouden we als bestuur aan de leden het secretariële en het financiële jaarverslag hebben gepresenteerd, waaronder ook de begroting. Eén van de agendapunten is altijd het vaststellen van de nieuwe contributie-bijdrage.

Het bestuur heeft vooralsnog besloten om – in ieder geval totdat de ALV wél gehouden kan worden – het versturen van de contributie facturen op te schorten. Sommige leden hebben het door de corona-situatie mogelijk (financieel) al zwaar genoeg, waardoor we van mening zijn dat jullie (vooralsnog) niet nog extra belast dienen te worden met een contributie-bijdrage aan de BCB. We hopen dat dit, in deze economisch zware tijd, jullie wat financiële lucht geeft. 

Tijdens de ALV (die mogelijk in september of oktober gehouden zal worden), moeten we met elkaar verder bespreken wat we met de contributie voor dit jaar doen.

Veerkrachtig
Uit een ondernemerspeiling gehouden door de Provincie Utrecht blijkt dat behoorlijk wat ondernemers (met name uit de horeca- en evenementenbranche) in de provincie, en ook in de gemeente De Bilt economisch gezien getroffen zijn door het coronavirus. 

Deze getroffen ondernemers hebben het economisch en financieel zeer zwaar, of hebben het zelfs misschien niet meer kunnen redden, en hebben moeten besluiten om de zaak te sluiten.

Maar wat echter ook blijkt uit deze ondernemerspeiling, is dat de ondernemers in de provincie Utrecht zeer veerkrachtig zijn; ze zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, zijn met nieuwe ideeën gekomen en hebben waar mogelijk hun business- en verdienmodellen veranderd en/of aangepast!

De volledige rapportage van deze ondernemerspeiling is te downloaden via de link:

 

Ben je helaas ook een getroffen ondernemer, en heb je het door de corona-situatie economisch en financieel zeer zwaar met je onderneming en kan je daardoor wel wat extra hulp gebruiken? Laat ons (het bestuur van de BCB) dat weten, door te reageren op deze mail. Waar mogelijk kunnen we helpen of je in ieder geval doorverwijzen naar (overheids-)instanties die je zouden kunnen helpen en ondersteunen.

De gemeente De Bilt heeft (tijdens het gesprek met wethouder mevrouw Madeleine Bakker) toegezegd dat ook zij in dat geval graag met je in contact komt, om te bekijken waar ook de gemeente je in dat geval bij kan helpen. Neem hiervoor contact op met ons of rechtstreeks met de heer Simon Bremmer van de gemeente De Bilt. (S.Bremmer@debilt.nl)

Vraag hulp als je hulp nodig hebt. Biedt hulp als je dat kan bieden.
Ik sluit dan ook deze nieuwsbrief/mail graag af met de woorden: ‘wees loyaal, koop lokaal’.
Je zult ongetwijfeld de posters bij de winkels in onze gemeente hebben zien hangen. Met dat kleine gebaar, helpen we elkaar!

Ik wens jullie allen een mooie zomer(vakantie) toe.
Zelf ga ik over ruim een week even voor twee weken naar Frankrijk, nu het weer kan.

Daarom zeg ik graag: bonnes vacances et à bientôt! Tot 26 augustus!

Een vriendelijke ondernemers-groet, namens het hele BCB-bestuur,

Frans van Beek