Lidmaatschap

De BCB is een vereniging van bedrijven die overwegend goederen of diensten verlenen aan andere bedrijven. Het lidmaatschap van de BCB staat open voor in de gemeente De Bilt (De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek) feitelijk gevestigde en alszodanig bij de KvK ingeschreven ondernemingen of nevenvestigingen van bedrijven, dan wel instellingen. Voor het lidmaatschap gelden in principe geen beperkingen ten aanzien van de omvang van de organisatie.

Uitgesloten van lidmaatschap zijn:
– winkeliers dan wel soortgelijke ondernemingen die via een fysieke of virtuele vestiging uitsluitend goederen of diensten aan consumenten leveren.

– holdings, ingeschreven in onze gemeente maar feitelijk dan wel fysiek activiteiten uitoefenen in een andere gemeente. Iedere aanvraag wordt overigens door het bestuur welwillend en zorgvuldig beoordeeld.

Een lid bedrijf kan zich door maximaal twee personen laten vertegenwoordigen.

De kosten voor het lidmaatschap bedraagt € 300,- per jaar voor het eerste bedrijvenlid en € 150,- voor het tweede bedrijvenlid en senior leden.

De BCB organiseert :
– 10x per jaar (met uitzondering van de zomervakantie) netwerkbijeenkomsten op locatie bij leden. 
– 1x per jaar is er een maatschappelijke bijeenkomst, met lokale maatschappelijke organisaties
– 1x per jaar organiseren we een duurzaamheids-bijeenkomst als lid van het Bilts Energieberaad.
– 1x per jaar zetten wij ons maatschappelijk in, door mee te doen aan NL doet.
– 1x per jaar organiseren wij een bijeenkomst in samenwerking met de gemeente De Bilt.

Wilt u meer informatie ontvangen of lid worden stuur dan een mail naar info@bcbdebilt.nl