Maatschappelijk betrokken ondernemen is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving. Het levert niet altijd financiƫle winst op, maar de voordelen zijn niet in geld uit te drukken. Daarom wordt er gesproken van Social Return on Investment. Denk aan goodwill ten aanzien van je bedrijf, betrokkenheid van de medewerkers, teambuilding en ontwikkeling.
Kortom MBO levert veel op en bevordert de onderlinge communicatie en teamgeest.
Een mooi voorbeeld van een MBO-activiteit is natuurlijk NLdoet!

NLdoet 2018
Klik op bovenstaande foto van onze impressie tijdens NLdoet 2018

NLdoet is de grootste landelijke vrijwilligersactie. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. NLdoet laat zien hoe belangrijk actieve burgers/ondernemers voor de samenleving zijn. Dit jaar wordt NLdoet in heel Nederland gehouden op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
En met de BCB willen we daar graag aan meedoen en wel op vrijdag 15 maart 2019. Aan de BCB is gevraagd of leden van de BCB bewoners van d’Amandelboom in Bilthoven willen begeleiden naar een museum in Spakenburg. Uiteraard willen we dat doen. We vertrekken die dag – na een kopje koffie – om 10:30 uur naar Spakenburg en zijn rond 15:00 uur weer terug.
Geef je daarom snel op bij Sanne van der Zee, zodat we met een grote groep BCB-vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan het landelijke NLdoet.

U doet toch ook mee?!? Uw bijdrage betekent veel voor een ander.